тиристоры
 
 

ELKO

10µF/35V - 105°C

0,50€ / 10

OEM YAGEO

ELKO

10µF/35V - 105°C

0,50€ / 10

OEM YAGEO